Usługi

1. Uruchomienia instalacji elektrycznych i AKPiA.

  • Konfiguracja przetworników ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury, poziomu, przepływu,
  • Konfiguracja separatorów, Konfiguracja przeliczników objętości gazu INTEGROTECH, PLUM,
  • Konfiguracja układów rozruchowych (falowniki, softstarty, regulatory mocy),
  • Konfiguracja zabezpieczeń SN SEPAM firmy Schneider.
  • Rozruch rozdzielnic SN, NN, instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej,
  • Sprawdzanie i kalibracja torów pomiarowych, rozliczeniowych, na stacjach gazowych,
  • Dobór układów kompensujących mocy biernej
  • Pomiary poprawności pracy układów kompensacyjnych (baterii kondensatorów)

2. Prace obiektowe związane z montażem elektrycznym i mechanicznym rozdzielnic i sterownic NN, szaf automatyki AKPiA.

3. Projektowanie instalacji elektrycznych, rozdzielnic i sterownic NN, układów kompensacji mocy biernej, automatyki AKPiA

4. Inne prace z branży elektrycznej i AKPiA.